NEP Worldwide Hilversum

In opdracht van NEP The Netherlands verzorgen wij het ontwerp, de inpassing en realisatiebegeleiding van de noodkoeling van haar Datahotel. Tijdens de migratie van de gehele gekoeldwater hoofd infrastructuur bleef het datacenter volledig operationeel. De noodkoeling bestaat uit twee redundante koelmachines met elk een koelvermogen van 425 kW. Primair wordt alle koelenergie betrokken van de centrale energievoorziening van het Media Park. In de zomerperiode wordt de koude door het warmte/koude opslagsysteem verzorgd. Door de hoge temperatuurkoeling in het datacenter kan de gerealiseerde “warmte” als restwarmte voor het Media Park worden gebruikt. In het ontwerp is veel aandacht geschonken aan eventuele toekomstige uitbreidingen. De installatie is zo opgebouwd dat deze zonder onderbreking van koudelevering kan doorgroeien. In geval van calamiteiten of extreme weersomstandigheden wordt de noodkoeling ingeschakeld ter ondersteuning of volledige vervanging van de centrale energievoorziening.